Byggnadsarbeten/Snickeri

JS Produktion utför byggnads- och snickeriarbeten av alla de slag med fokus på nyproduktion. Vi är certifierade BAS-P och BAS-U vilket ger oss rätt att åta oss general- och totalentreprenader. Våra snickare håller genomgående mycket hög kvalitet på sitt utförande såväl i konstruktion som ytskikt. Företaget har som ambition och ryckte om att hålla sig uppdaterad kring gällande och nya byggregler. Vi har en väl fungerande organisation med projektledare som övergripande säkerställer kvaliten, tidsplan och samordning för så väl det mindre åtagandet till de större och mer komplicerade projekten.

Kontakta oss gärna för offerter, frågor om samarbeten och förstås även om du är intresserad av något av våra objekt.